Zojuist binnen gekomen recent Japan, Engeland groot, Frankrijk groot,  Oostenrijk groot, U.S.A. groot, Canada groot, DE AANVOER VAN KILOWAAR IS OP DIT MOMENT ERG TRAAG I.V.M. DE CORONA IN DIV. LANDEN MOGEN DE MENSEN NIET NAAR BUITEN DUS KUNNEN NIETS VERZENDEN. LAATSTE NIEUWS; DE PHILEX CATALOGI WORDEN NIET MEER UITGEGEVEN.